Mededeling Bestuur Februari 2016

Zoals u waarschijnlijk al uit de media heeft  vernomen, heeft het bestuur besloten te stoppen met het organiseren van de Spasti-Fietsdag te Ulvenhout.

Er zijn voor ons een aantal redenen waarom wij hiermee stoppen. Het vooral in de laatste jaren  teruglopen van het aantal deelnemers en het niet voldoende kunnen bemannen van het Bestuur en de verschillende commissies speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast speelt o.a.het groot aantal andere evenementen in de regio, die concurrerend zijn voor het aantal deelnemers, ons parten.

Het Bestuur betreurt het ten zeerste dat het deze beslissing heeft moeten nemen, temeer omdat het in stand houden van onze bungalows hierdoor in gevaar kan komen. In 2016 zullen wij de bungalows zeker nog verhuren gezien ook de dankbaarheid die onze gasten altijd tonen en uitstralen . Wij zullen ons beraden hoe wij de bungalows in de toekomst kunnen behouden voor deze doelgroep, namelijk de gehandicapten en hun verwanten.

Een van de bungalows is zojuist volledig gerenoveerd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Het renoveren van de tweede bungalow staat nog op het programma. Wij hopen dat door donaties van bedrijven en particulieren deze renovatie en het verder voortbestaan van de stichting te kunnen realiseren. Ook ideeën hierover zijn altijd van harte welkom.

Wij willen alle sponsoren voor hun ondersteuning van de fietsdag in welke vorm, wijze en hoedanigheid dan ook, van harte bedanken . Zonder uw gulle giften in natura  en/of  financieel had de fietsdag nooit het succes kunnen worden die het altijd was geweest.

Zo ook willen wij alle vrijwilligers, die altijd klaar gestaan hebben voor, tijdens en na de fietsdag bedanken voor hun belangeloze inzet en deelname.

Voor u allen, nogmaals onze oprechte dank. Het goede doel was en is het nog  steeds waard.

Namens het Bestuur van de Stg. Spasti- Fietsdag Ulvenhout

Relin Verzijl,

voorzitter.

E-Mail: voorzittersfu@gmail.comlogo